Aktualności

Nieobecność Prezesa

10 października 2023

Prezes Andrzej Stankiewicz nieobecny do odwołania.

W związku z tym skargi i wnioski przyjmuje  lek. Magdalena Kwiatkowska pełniąca w tym czasie obowiązki kierownika podmiotu,

oraz wiceprezes lek. Joanna Mirocka w godzinach ordynacji.