kontakt: 12 623-71-22  recepcja@diab-endo-met.pl rejestracja ePacjent

| Medyczne Centrum
| Diabetologiczno-Endokrynologiczno-Metaboliczne

Strona głównaAktualnościZASADY ODBYWANIA WIZYT LEKARSKICH


ZASADY ODBYWANIA WIZYT LEKARSKICH

ZASADY ODBYWANIA WIZYT LEKARSKICH W NASZYCH PORADNIACH

  • Wizyta zdalna jest równoważną formą wizyty z wizytą stacjonarną
  • Wizyta zdalna odbywa się za pomocą kanału internetowego lub telefonicznego .
  • Lekarz jest osobą bezpośrednio decydującą o formie wizyty / do jej przeprowadzenia wymagana jest zgoda lekarza/.
  • Rejestracja na wizytę zdalną odbywa się z inicjatywy pacjenta.
  • Za rejestrację bieżącej wizyty pacjenta i wizyty pacjenta po odbyciu teleporady odpowiada pracownik recepcji.
  • Nie dopuszcza się wykonywania wizyt w formie teleporady u pacjentów pierwszorazowych.
w górę