kontakt: 12 623-71-22  recepcja@diab-endo-met.pl rejestracja ePacjent

| Medyczne Centrum
| Diabetologiczno-Endokrynologiczno-Metaboliczne

Strona głównaAktualności


Aktualności

 

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady? 

 
Kiedy bezpośrednia wizyta

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 • Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 • Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej. 
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniark . 
 •  
  Kiedy teleporada

  Korzystasz z teleporady, gdy:

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • Lekarz w trakcie rozmowy uzna,że jest możliwa z uwagi na stan zdrowia 
 • Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

  • zalecenia
  • e-zwolnienie
  • e-skierowanie  / wg zasad NFZ /  
  • e-receptę
  • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).
   
  Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza

  Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:

  • w miejscu leczenia
  • na stronie internetowej
  • telefonicznie na Twoją prośbę.

  Informacja powinna zawierać następujące dane:

  • listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty
  • system, przez który lekarze udzielają teleporad
  • sposób ustalenia terminu teleporady
  • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę  z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
  • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut) anulują zlecenie teleporady
  • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
  • instrukcje o:
   • sposobie realizacji e-recepty
   • sposobie realizacji e-skierowania
   • sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne
   • sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych 

   

  Termin realizowania teleporady

  Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście w przypadku wizyt pilnych
  • w późniejszym ustalonym wcześniej terminie terminie,
  Jak przebiega teleporada
 • Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 • Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 • Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 • Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 •  
  w górę